Ewer
Koryo dynasty
Porcelaneous stoneware with celadon glaze
Asia, Korea, , ,

To:From: