Denne udstilling udforsker forholdet til naturen i Norden og den betydning, landskabet har haft og fortsat har i den nordiske kultur og tankegang. Landskabsmaleriet kom til at spille en særligt vigtig rolle omkring midten af 1800-tallet, da landskabets motiver fik afgørende symbolværdi i de nordiske landes søgen efter en national identitet. Samtidig var landskabsmaleriet i regionen også åbent for påvirkninger fra det øvrige Europa, og det udviklede sig således i et spændingsfelt mellem det nationale og det internationale.

Værkerne i udstillingen er inddelt tematisk under fem overskrifter: Det nordisk sublime, Naturen som lærermester, I det fri, Stemningslandskabet og Det indre landskab. Denne tematiske struktur afspejler samtidig i det store og hele den kronologiske udvikling inden for landskabsmaleriet, fra 1840'ernes heroiske og romantiske vildmarksnatur til de drømmeriske, indadvendte sjælelandskaber omkring århundredskiftet.

Verden som landskab er resultatet af et samarbejde mellem de nordiske nationalgallerier i Helsingfors, Stockholm, Oslo og København. Med mere end hundrede udsøgte billeder af de mest fremtrædende kunstnere er det hensigten med den at kaste lys over Nordens særlige bidrag til den kunstneriske repræsentation af landskabet og diskutere dets betydning i 1800-tallet.

Udstillingen bliver vist på nationalgallerierne i de nordiske hovedstæder og på Minneapolis Institute of Art i nedenstående perioder:

Ateneum, Helsingfors
april - 27. august 2006

Nationalmuseum, Stockholm
30. september 2006 - 14. januar 2007
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo
15. februar - 20. maj 2007

The Minneapolis Institute of Arts
24. juni - 2. september 2007
Statens Museum for Kunst, København
6. oktober 2007 - 20. januar 2008