Verden som landskab. Nordisk landskabsmaleri 1840-1910

Verden som landskab. Nordisk landskabsmaleri 1840-1910
Udstillingskatalog

Udstillingen ledsages af et indbundet katalog i stort format på mere end 300 sider, som findes i en engelsk udgave såvel som på de fire nordiske sprog. Forfatterne er en gruppe nordiske specialister, og bogen er rigt illustreret med farvereproduktioner af alle de inkluderede værker. De i alt ni artikler om det nordiske landskabsmaleri undersøger emnet fra forskellige tilgange. Ud over en indledende oversigtsartikel og tematiske essays rummer kataloget to artikler skrevet fra en idehistorisk vinkel, og derudover beskrivende værkopslag om alle de enkelte malerier såvel som biografier over kunstnerne og en litteraturliste.